VSH Midden NL

Activiteiten

Klik op 'Activiteiten VSH Midden/Nederland' rechtsboven op deze pagina voor informatie over onze activiteiten. 
We kijken naar je/jullie uit, je bent meer dan welkom. 

De VSH - Onze beginselen Wie zijn wij?

De Vereniging voor Seksuele Hervorming Midden Nederland is een voortzetting van de in 1946 opgerichte NVSH afdeling Amersfoort.
Behalve het verlenen van hulp op het gebied van seksualiteit, zowel per telefoon als in individuele gesprekken, organiseert de vereniging meerdere activiteiten.
Activiteiten zijn georganiseerd voor leden en aspirant-leden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Meer over lidmaatschap onderaan de bladzijde.

Ons doel, beginselen en taken (uit de statuten)
1. De vereniging heeft ten doel bij te dragen tot de emancipatie van mens en gemeenschap, vooral op het gebied van de seksualteit.
2. De vereniging gaat hierbij uit van de volgende beginselen: alle mensen zijn gelijk in waardigheid; ieder mens heeft met inachtneming van zijn verantwoordelijkheid tegenover medemens, samenleving en milieu het recht om in vrijheid een keuze te kunnen doen uit zijn mogelijkheden; de samenleving dient te bevorderen dat ieder mens deze keuze kan verwezenlijken. Deze beginselen gelden voor seksueel gedrag evenzeer als voor elk ander gedrag.
3. De vereniging tracht haar doel op grond van deze beginselen te bereiken door: het bevorderen van de bewustwording en van de individuele mensen van de gemeenschap als geheel; het beïnvloeden van het maatschappelijk bestel en de wetgeving in de zin van doel en beginselen van de vereniging; het verbreiden van het inzicht dat seksueel gedrag op dezelfde wijze moet worden gezien als elk ander sociaal gedrag; het bevorderen van mogelijkheden om volgens de beginselen van de vereniging te kunnen leven; het verstrekken van hulp, voorlichting en steun aan personen en groeperingen bij het verwezenlijken van de beginselen van de vereniging, uitgaande van de behoeften van die personen en groepen; het bevorderen van onderzoek en studie; het bestrijden van elke vorm van discriminatie; het oprichten of ondersteunen van instellingen met een verwant doel en het deelnemen daaraan; het verrichten van alles wat verder voor het doel van de vereniging bevorderlijk is. 

Lid worden?
Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Aangeraden wordt om eerst op een van de activiteitsavonden kennis te komen maken. Je kunt dan meteen lid worden en de lagere leden-entreeprijs betalen. Ledencontributies lopen per kalenderjaar en zijn als volgt: Paren € 38,50 Alleengaande vrouwen   € 20,00. Alleengaande mannen € 32,50.

OPROEP

Als een gevolg van een tekort aan vrijwilligers, is de kans heel groot dat, 1 of zelfs meerdere avonden die georganiseerd worden door de VSH Midden Nederland, komen te vervallen. Dit mag toch niet gebeuren?!? Het gehele teamvan vrijwilligers is daarom met spoed op zoek naar hulp om het voortbestaan van alle avonden te kunnen blijven garanderen. Mocht u zich geroepen voelen om ons te helpen, of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met het bestuur van de VSH Midden Nederland via e-mailadres vsh-bestuur@de-berghut.nl