SEMM

De Berghut wordt beheerd door de Stichting Emancipatie Mens en Maatschappij, de SEMM. 
De activiteiten worden per 1 januari 2019 gestopt. 

Laatste bijeenkomst VSH: zaterdag 15 december afscheidsavond

 

Foto van De Berghut